• BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

Loại xe Phạm vi dưới 30 km( VND) Phạm vi trên 30 km( VND)
Xe 4 chỗ 18.5k/km 14.7k/km
Xe 7 chỗ 16.9k/km 13.5k/km
Xe hợp đồng đi tỉnh 1 hoặc 2 chiều Báo giá trực tiếp
Scroll
0908 066 799
0908066799